სახლები

პროექტი 1

პროექტი 1

ორსართულიანი სახლის პროექტი, საერთო ფართით 200მ2, 1000მ2 მიწის ნაკვეთით.

პროექტი 2

პროექტი 2

ორსართულიანი სახლის პროექტი, საერთო ფართით 160მ2, 800მ2 მიწის ნაკვეთით.

პროექტი 3

პროექტი 3

ორსართულიანი სახლის პროექტი, საერთო ფართით 270მ2, 1500მ2 მიწის ნაკვეთით.

პანტიანის ბუნება

გენგეგმა

გენგეგმა